EConsument.nl

Home » Waterstof

Waterstof

Waterstof is schoon, veilig en in bijna onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. In feite is het het meest voorkomende chemische element in het universum. Dit betekent dat waterstof door zijn overvloed altijd lokaal te verkrijgen is. Als brandstofbron is de energieconversie van waterstof twee tot drie keer efficiënter dan conventionele motoren, d.w.z. H. een langere afstand kan worden gereden met minder brandstof. Bovendien is het enige afvalproduct water. Voertuigen op waterstof stoten geen CO₂ of andere schadelijke gassen uit, zoals vluchtige organische stoffen, koolmonoxide en stikstofoxiden.

Hoe wordt waterstof verkregen?

In zijn pure vorm is waterstof een onzichtbaar, geurloos, niet-toxisch gas en lichter dan lucht. Maar eerst moet het gas worden gewonnen, want waterstof komt in deze vorm niet voor in de natuur.
Er zijn verschillende methoden om waterstof te verkrijgen, zoals: B. stoomreforming. Dit is het meest voorkomende proces in Europa. Bij elektrolyse wordt elektriciteit door water geleid, waarbij uiteindelijk waterstof als gas vrijkomt.

Als voor de opwekking elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikt, wordt het nog milieuvriendelijker. Bovendien is waterstof relatief eenvoudig op te slaan en te transporteren. Het is daarmee een van de belangrijkste energiebronnen van de toekomst.

Hoe wordt de elektriciteit opgewekt?

Om waterstof om te zetten in elektriciteit is een brandstofcel nodig. Een brandstofcelsysteem wekt energie op door de reactie van waterstof en zuurstof, waarbij water het enige afvalproduct is. Deze energie gaat rechtstreeks naar de motor die bijvoorbeeld een voertuig aandrijft, waarbij overtollige energie tijdelijk wordt opgeslagen in een batterij, die ook de motor voedt.

Waterstof vraag en antwoord

Waterstof is een kleurloos, reukloos, smaakloos en hoog ontvlambaar (niet giftig) gas. In de scheikunde staat waterstof – element H – op plaats 1. Waterstof is namelijk het meest voorkomende element in het universum waar geen mensenhanden aan te pas komen.
De nadelen van waterstof zijn: Bij het maken van waterstof gaat energie verloren. Bij het omzetten van elektriciteit in waterstof gaat zo’n 25 procent van de energie verloren.
Dat heet elektrolyse. Als je waterstofgas verbrandt, ontstaat warmte en water. Je kunt de energie van elektriciteit dus met elektrolyse ‘opslaan’ in waterstof en de energie weer vrij laten komen uit de waterstof door het te verbranden. Elektrolyse kost natuurlijk energie.
Waterstof is voorlopig kostbaar. Er moet gerekend worden met zo’n 15 euro per kg en een verbruik van 1,25 kg. per 100 km., grofweg zo’n 18 cent per kilometer, ruim boven de brandstofkosten van zelfs een flinke middenklasser. In de nabije toekomst wordt een kiloprijs verwacht van rond de 5 euro.
Waterstof kan worden gedetecteerd vanaf 25 ppm en kan pas exploderen vanaf 40.000 ppm. Waterstofvlammen hebben een laag uitstralende vlam vergeleken met een vlam ontstaan door petroleum of natuurlijk gas.