Home » Groene daken

Groene daken

Groene daken: voordelen voor mens en milieu
Groene daken slaan water op, filteren stof en geluid en dempen temperatuurverschillen. Het zijn vervangende leefgebieden voor dieren en planten in de stad. Intensieve groendaken kunnen worden gebruikt als een tuin en verhogen de leefbaarheid.

Groene daken zijn goed voor het milieu

Groene daken bieden dieren en planten een waardevol leefgebied. Vooral verregaande vergroening zorgt voor een ecologisch evenwicht, dat van groot belang is voor de bescherming van natuur en soorten.

Groene daken bieden recreatieruimte voor mensen, ook midden in dichtbebouwd stedelijk gebied. Afhankelijk van het type groendak kan de groene oase op vele manieren worden ingezet.

Groene daken slaan tot 90% van het regenwater op en geven dit slechts geleidelijk door verdamping af aan het milieu. Deze functie is vooral belangrijk bij hevige regenval, omdat het de stedelijke riolering ontlast.

Positieve impact op het klimaat

 • Een groendak heeft een positief effect op het binnenklimaat van de beneden liggende woonkamers, doordat de verdampingscapaciteit van de plantenlaag in de zomer voor verkoeling zorgt. In de winter daarentegen fungeert de groendakconstructie als thermische isolatie. Dit bespaart energiekosten voor verwarming en ontziet het milieu.
 • De luchtkwaliteit wordt ook verhoogd door natuurlijke verdamping door het plantendek, omdat de vochtigheid het stof in de lucht en de verontreinigende stoffen erin bindt.
 • Platte daken die groen zijn, gaan langer mee omdat de groene aardestructuur temperatuurschommelingen compenseert. Een groendak beschermt ook tegen hagel en agressief afvalwater.
 • Een grootschalig wortelstelsel op groene daken kan helpen om regenwater te zuiveren en te filteren en de afbraak van vervuilende stoffen te vergroten.
 • Groene daken dragen bij aan het verminderen van de hoeveelheid CO2 in de lucht, een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Volgens de Federal Green Building Association kan 1 m² extensieve groendaken tot 1,2 kg CO2 per jaar absorberen.

Soorten groene daken

Er zijn twee verschillende soorten groendaken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen extensieve en intensieve vergroening van daken. Extensieve groendaken hebben een dunne laagopbouw van ca. 8-15 cm en zijn alleen beloopbaar voor onderhoudswerkzaamheden. Naast lichtgewicht zijn extensieve groendaken zeer onderhoudsvriendelijk en dus ook goedkoper. Intensieve groendaken kunnen worden gebruikt als tuinen en kunnen uitgebreid worden ontworpen. Door een diklagenstructuur tot 100 cm worden naast gazons ook vaste planten, heesters en kleinkroonde bomen en heesters aangeplant op daktuinen.

Drie verschillende dakconstructies

Bij groendaken wordt onderscheid gemaakt tussen drie daktypen: warme, koude en omgekeerde daken. Bij alle drie de daktypologieën is vergroening in principe mogelijk. De optimale constructie voor een groendak is een enkelschalig dak met thermische isolatie, ook wel warm dak genoemd. Een kouddak is een geventileerd dubbelschaaldak met een lager draagvermogen. Uitgebreide vergroening is hier meestal de enige optie. Een omgekeerd dak is een andere vorm van warm dak. In tegenstelling tot de klassieke warmdakconstructie bevindt de thermische isolatielaag zich boven de dakafdichting.

Groene daken: de 8 voordelen

 1. Groene daken bieden dieren en planten een waardevol leefgebied . Vooral verregaande vergroening zorgt voor een ecologisch evenwicht, dat van groot belang is voor de bescherming van natuur en soorten.

 2. Groene daken bieden recreatieruimte voor mensen , ook midden in dichtbebouwd stedelijk gebied. Afhankelijk van het type groendak kan de groene oase op vele manieren worden ingezet.

 3. Groene daken slaan tot 90% van het regenwater op en geven dit slechts geleidelijk door verdamping af aan het milieu. Deze functie is vooral belangrijk bij hevige regenval, omdat het de stedelijke riolering ontlast.

 4. Een groendak heeft een positief effect op het binnenklimaat van de benedenliggende woonkamers, doordat de verdampingscapaciteit van de plantenlaag in de zomer voor verkoeling zorgt. In de winter daarentegen fungeert de groendakconstructie als thermische isolatie. Dit bespaart energiekosten voor verwarming en ontziet het milieu.

 5. De luchtkwaliteit wordt ook verhoogd door natuurlijke verdamping door het plantendek, omdat de vochtigheid het stof in de lucht en de verontreinigende stoffen erin bindt.

 6. Platte daken die groen zijn, gaan langer mee omdat de groene aardestructuur temperatuurschommelingen compenseert. Een groendak beschermt ook tegen hagel en agressief afvalwater.

 7. Een grootschalig wortelstelsel op groene daken kan helpen om regenwater te zuiveren en te filteren en de afbraak van vervuilende stoffen te vergroten.

 8. Groene daken dragen bij aan het verminderen van de hoeveelheid CO2 in de lucht , een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde Volgens de Federal Green Building Association kan 1 m² extensieve groendaken tot 1,2 kg CO2 per jaar absorberen.