EConsument.nl

Home » Warmtepompen

Warmwaterpompen

Waarom zou je voor een warmtepomp kiezen?

Steeds meer gezinnen en bedrijven installeren een warmtepomp. En terecht, want een warmtepomp is een goede investering in de toekomst. Het is in de eerste plaats een duurzaam alternatief voor traditionele verwarmingsinstallaties, zoals traditionele cv-ketels. Een warmtepomp is ook een efficiënte aanvulling op zowel uw oude als nieuwe radiatoren. Deze veelzijdigheid maakt ze de perfecte duurzame verwarmingsoplossing.

Werking van een warmtepomp

Een warmtepomp bestaat uit twee delen: een binnen- en een buitenunit. Een warmtepomp haalt energie uit de omgeving via de collectoren in de buitenunit. Het kan uit de lucht, uit de grond of uit het water komen. De warmtepomp gebruikt deze energie om kamers en/of water te verwarmen. Je kunt het vergelijken met hoe een koelkast werkt, maar hier is het andersom. Een koelkast onttrekt de warmte aan je etenswaren en geeft deze aan de achterkant van het apparaat af om de binnenkant van de koelkast te koelen. Een warmtepomp gebruikt warmte van buiten om de ruimte binnen te verwarmen, zodat u kunt genieten van een comfortabel binnenklimaat en geld kunt besparen. De opgenomen omgevingswarmte bereikt de verdamper . De buizen in deze verdamper zijn gevuld met een koelmiddel dat kookt en verdampt bij een zeer lage temperatuur. Hierdoor ontstaat een gas dat naar de compressor wordt getransporteerd , die de stoom bovendien opwarmt. 

Wat alle typen warmtepompen gemeen hebben, is de basisfunctionaliteit. De volgende componenten worden gebruikt: twee warmtewisselaars, één compressor, één expansieventiel. Daarnaast is het warmtebenuttingssysteem, oftewel een gesloten leidingnet, van belang om de warmte naar de gewenste plekken in het gebouw te leiden. Zoals de onderstaande grafiek laat zien, vindt het proces plaats in een cyclus.

 

Nieuwste warmtepompen

Waterpomp verwarming en warm water

 

Afhankelijk van de regio waarin uw gebouw zich bevindt, kan de milieu-energie van de warmtepomp uit verschillende bronnen worden gehaald. U kunt kiezen tussen het gebruik van thermische energie:

  • Lucht
  • De grond
  • Grondwater
Warmtepomp

Waterpomp verwarming op basis van lucht

Lucht is de milieuvriendelijke energiebron die u het gemakkelijkst kunt aanboren met een warmtepomp. Want daarvoor is alleen een apparaat nodig om de buitenlucht aan te zuigen en uit te blazen. Als de lucht/water-warmtepomp binnen in het gebouw wordt opgesteld, werkt dit bijvoorbeeld via kanalen die de kachel verbinden met ventilatieroosters in de buitenmuur. Met een apparaat voor buitenopstelling worden zelfs deze kanalen geëlimineerd en kan de thermische energie van de lucht direct aan de omgeving worden onttrokken.

Bijzonderheid: Als het gaat om lucht als energiebron, moet er rekening mee worden gehouden dat deze in de winter – de tijd dat verwarming het hardst nodig is – vaak alleen beschikbaar is bij temperaturen onder het vriespunt. Hierdoor moeten de warmtewisselaars waardoor de koude buitenlucht wordt geleid altijd vorstvrij worden gehouden. Het resultaat: het rendement van de warmtepomp daalt.

Waterpomp verwarming door gebruik te maken van grond

Net als in de lucht wordt ook in de aarde thermische energie opgeslagen, die je kunt gebruiken voor verwarming met pekel-water warmtepompen . Dit wordt mogelijk gemaakt door leidingen die in de grond worden gelegd en een mengsel van water en antivries laten circuleren. Deze vloeistof, pekel genaamd, onttrekt warmte aan de aarde en transporteert deze naar de warmtepomp.

Afhankelijk van de ruimte en bodemgesteldheid kunnen de leidingen bijvoorbeeld in de vorm van aardwarmtesondes of vlakke plaatcollectoren worden aangelegd. Bij het boren van een sonde worden de kunststof buizen (sondes) geïnstalleerd in boorgaten tot 100 meter diep. Terwijl elke meter grond een thermische energie van ongeveer 50 watt kan onttrekken, heb je ongeveer 150 meter diepte nodig om een ​​modern gebouw te verwarmen, dat kan worden opgedeeld in verschillende boorgaten. Als sondeboren om technische of juridische redenen niet mogelijk is, kunt u de thermische energie van de aarde ook direct onder het oppervlak onttrekken – met behulp van oppervlaktecollectoren. Net als bij vloerverwarming worden de leidingen op een diepte van circa 1,50 meter gelegd. Terwijl elke vierkante meter zo’n 25 watt uit de grond haalt, heb je een totale oppervlakte van zo’n 350 vierkante meter nodig om een ​​moderne gezinswoning te verwarmen. Een bijzondere vorm van de pekelwarmtepomp is het verwarmen met het ijsopslagsysteem .

Bijzonderheid: In vergelijking met de lucht kan bij hogere temperaturen het hele jaar door thermische energie uit de grond worden gehaald. Dit verhoogt het rendement van de warmtepomp en verlaagt de gemaakte verwarmingskosten. Diepboren is echter vergunningsplichtig en niet overal toegestaan. Informatie kunt u meestal krijgen bij uw stadsdeelkantoor.

Waterpomp verwarming op basis van grondwater

Net als in de lucht of de grond, wordt ook thermische energie opgeslagen in het grondwater. Deze kunt u gebruiken via twee putten, die het water vanuit de diepte naar de water-waterwarmtepomp en terug de grond in transporteren. Het is belangrijk dat de putten met een minimale afstand in de stromingsrichting van het grondwater worden geplaatst. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat reeds afgekoeld grondwater niet opnieuw bij de verwarmingsinrichting komt. Of een warmtepompverwarming zonder meer met het grondwater kan worden toegepast, wordt bepaald na controle van de waterkwaliteit. Want verschillende chemische ingrediënten kunnen de warmtewisselaar zwaar belasten en de functie ervan beperken.

Bijzonderheid: Vergeleken met lucht en aarde is de in het grondwater opgeslagen thermische energie door de constante temperaturen het hele jaar door een van de meest efficiënte bronnen voor warmtepompen. Gebruik is echter vergunningsplichtig en is niet overal toegestaan. U kunt bij uw stadsdeelkantoor navragen of een waterwarmtepomp in uw regio is toegestaan.