Econsument

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek aantrekkelijk blijft. Industriële elektrificatie is daarin cruciaal; de industrie maakt vaak nog gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Elektrificatie in de industrie kan op korte termijn 9 tot 20 Mton CO2-emissiereductie opleveren. Tegelijkertijd zal de industrie alleen elektrificeren als er voldoende duurzame elektriciteit beschikbaar is. De overheid is nodig om hier beleid op in te richten.

Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter Energie-Nederland: “Om de doelen van 2030 binnen bereik te houden, is versnellen van elektrificatie in de industrie een topprioriteit. De Routekaart Elektrificatie geeft duidelijk weer wat hiervoor nodig is. We roepen het kabinet op hier snel mee aan de slag te gaan. Het is tijd voor actie”.

Tijdens de technische briefing is onder de aandacht gebracht wat nodig is om de omslag naar elektrificatie in de industrie te maken. De Routekaart Elektrificatie biedt hiervoor een stappenplan:

Stel heldere beleidsdoelen en maak de instrumenten passend voor industriële elektrificatie.
De industrie zou tot 2030 minimaal 30 TWh moeten elektrificeren. De huidige subsidies (SDE++) zouden meer ruimte moeten geven aan elektrificatie van de industrie. Om doelstellingen voor 2030 te realiseren, moet deze impuls er in de komende twee jaar komen.
Ontwikkel opwek en flexibiliteit, in samenhang met de industriële vraag.
Ontwikkel in elk geval 10 GW extra aan wind op zee voor 2030. Tref voorbereidingen voor 26 tot 46 GW extra in 2050. Voor een gelijkmatige ontwikkeling van de opwek en vraag is een nationaal borgingsmechanisme nodig dat zekerheid geeft voor beide sectoren.

Versnel de opschaling van de transportinfrastructuur.
Tot 2030 moet met spoed aan meer transportcapaciteit voor elektriciteit en waterstofinfrastructuur worden gewerkt. Uiterlijk in 2022 zijn beslissingen nodig over aanvullende grootschalige verzwaring van de elektriciteitsnetten en verdere versterking van de landelijke waterstofinfrastructuur tot een landelijke backbone. Daarom pleit de routekaart voor kortere vergunningstrajecten voor elektrificatie- en infrastructuurprojecten, betere en veilige uitwisseling van data.
Ontwikkel een programmatische aanpak van innovaties en kennisverspreiding.
Innovatie, opschaling en verlaging van risico’s en kosten zijn een essentieel onderdeel van de route naar de benodigde schaal van elektrificatie. Dit vereist een programmatische aanpak van innovaties met een grotere inzet op elektrificatie, organiseren van kennisuitwisseling tussen bedrijven en het opleiden van voldoende technisch gekwalificeerde mensen.

bron: Energie-Nederland.nl

NIO wil Europa veroveren

NIO wil Europa veroveren

NIO wil wereldwijd concurreren: de Chinese e-car maker wil verschillende Europese landen betreden. Is hier serieuze concurrentie?

NIO is een van de grote Chinese groepen voor elektrische auto’s en presenteerde in december zijn nieuwe elektrische sedan. Hij zou een actieradius hebben van meer dan 1000 kilometer, meer dan Tesla en vergelijkbaar met een nieuw onderzoeksvoertuig dat Mercedes zojuist heeft gepresenteerd . Het hoogtepunt: in plaats van opladen, wordt de batterij eenvoudig vervangen. In tegenstelling tot opladen gaat dit net zo snel als tanken aan de pomp.

Een volledig nieuw laadconcept
Een kleine boordcomputer in de auto kondigt aan: “Hier gaan we. De elektrische batterij wordt vervangen. Het zal een beetje schokken, maar maak je geen zorgen.” Alles gaat automatisch, de auto rijdt vanzelf het wisselstation binnen: een doos als een klein tankstation, alleen zonder pomp. De auto parkeert zichzelf zo nauwkeurig dat de machine – die van onder uit de grond komt – de lege batterij uit de auto kan halen en de nieuwe kan plaatsen. Dat duurt ongeveer vier minuten.

Ondertussen kan de 35-jarige autobezitter Zhai Manhua ontspannen in de auto blijven zitten. een beetje zoals in de wasstraat. “Ik kan de batterij vier keer per maand gratis verwisselen”, zegt Zhai. “Ik rijd elke dag naar mijn werk, zo’n 40 kilometer per dag, dus vier keer per maand wisselen is voldoende.” Soms in het weekend, als ze op excursie gaat, kan het 200 kilometer per dag zijn. “Dan vervang ik meteen de batterij.”

Alleen al in Shanghai heeft NIO binnen drie jaar 50 van dergelijke batterijwisselstations opgezet. Er zijn er ongeveer 700 in het hele land en er zijn plannen om er nog meer toe te voegen – niet alleen in China, maar ook in Europa.

Luchtfoto’s laten zien dat Nederlanders 2 miljoen daken kunnen vergroenen

Luchtfotos laten zien dat Nederlanders 2 miljoen daken kunnen vergroenen

Nederlandse schuren, garages en uitbouwtjes hebben ruimte voor zeker 21 miljoen vierkante meter aan groene daken op zo’n twee miljoen plekken. Dat blijkt uit een inventarisatie door Readar in opdracht van Natuur & Milieu en Het Groene Loket.

Readar bracht op basis van luchtfoto’s in kaart hoeveel grijze daken Nederland nog heeft. Daarbij keek het bedrijf naar daken tot 20 vierkante meter. Daken van deze omvang kunnen door particulieren zelf gemakkelijk van een tapijt met sedumplanten worden voorzien. Dat stellen de natuurorganisaties, die deze zomer een campagne zijn gestart.

Begroeide daken houden regenwater vast, waardoor overstort van het riool wordt voorkomen. Ook maken ze de omgeving groener, dragen bij aan de biodiversiteit, houden gebouwen in de zomer koeler én dempen geluid.

Langzaamaan wordt in Nederland de waarde van een groen dak ingezien, aldus Kees Hendriks, groendakexpert van Wageningen University & Research, eerder tegen NU.nl. Steden worden dan ook steeds heter: in grote steden als Amsterdam en Utrecht is het in de zomer zo’n 7 graden warmer dan in buitengebieden. Bovendien zijn buien intenser, waardoor wateroverlast vaker voorkomt.

Groene daken fungeren bij hevige regenval als een spons. Daarbij houden de substraatlaag, oftewel de onderlaag van het groene dak, en de plantwortels het water vast. Mede daarom zijn er steeds meer gemeenten en andere overheden die bewoners subsidie verstrekken voor het aanleggen van een sedumdak