EConsument.nl

Home » Blog

Wat is waterstof? Waterstof is een chemische stof met het symbool H en het atoomnummer 1

Waterstof

Wat is waterstof?

Waterstof is een chemische stof met het symbool H en het atoomnummer 1. Het is de lichtste en meest voorkomende elementaire stof in het universum. Waterstof is een brandbaar gas dat bij normale temperaturen en drukken een kleurloze, licht ontvlambare gas is. Het kan worden gebruikt als brandstof voor brandstofcellen en kan ook worden gebruikt als grondstof voor de productie van chemische stoffen zoals ammoniak en methanol.

Hoe werkt waterstof?

Waterstof kan worden gebruikt als brandstof voor brandstofcellen, die elektriciteit opwekken door waterstof en zuurstof te combineren in een chemische reactie. De elektriciteit die wordt opgewekt kan worden gebruikt om allerlei soorten apparaten te voeden, van elektrische auto’s tot huishoudelijke apparaten.

Wat is de toekomst van waterstof

De toekomst van waterstof als brandstof hangt af van verschillende factoren. Waterstof is een schone en efficiënte brandstof die kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken met behulp van brandstofcellen. Dit maakt waterstof een aantrekkelijk alternatief voor fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Waterstof kan ook worden gebruikt als opslagmedium voor energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.

Wat zijn de voordelen van waterstof

Er zijn verschillende voordelen aan het gebruik van waterstof als brandstof. Waterstof is schoon en duurzaam, omdat het alleen waterdamp als afvalproduct produceert. Bovendien is waterstof een zeer efficiënte brandstof, omdat het een hoge energiedichtheid heeft en gemakkelijk kan worden opgeslagen en vervoerd. Dit maakt waterstof een aantrekkelijk alternatief voor fossiele brandstoffen.

Wat zijn de nadelen van waterstof?


Er zijn ook enkele nadelen aan het gebruik van waterstof als brandstof. Ten eerste is het moeilijk en duur om waterstof te produceren, vooral als het moet worden gemaakt uit hernieuwbare bronnen. Bovendien is waterstof een brandbaar gas, wat betekent dat er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om brandgevaar te voorkomen. Ten slotte kan waterstof explosief zijn als het in grote hoeveelheden wordt opgeslagen, wat extra veiligheidsmaatregelen vereist.

Is waterstof goedkoop of duur?

De prijs van waterstof kan sterk variëren, afhankelijk van hoe het wordt geproduceerd. Waterstof gemaakt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas is goedkoper om te produceren dan waterstof gemaakt uit hernieuwbare bronnen zoals water. Bovendien kunnen de kosten van waterstofproductie afnemen als de technologie verbetert en de productie op grote schaal mogelijk wordt. In het algemeen is waterstof echter duurder om te produceren dan fossiele brandstoffen.

Is waterstof veilig?

Waterstof is een brandbaar gas, wat betekent dat er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om brandgevaar te voorkomen. Als waterstof op de juiste manier wordt opgeslagen en gebruikt, is het echter veilig. Er zijn verschillende technologieën ontwikkeld om waterstof veilig te transporteren en opslaan, zoals speciaal ontworpen tanks en leidingen. Bovendien is waterstof minder explosief dan sommige andere brandbare gassen, zoals propaan. In het algemeen is waterstof veilig als er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Elk huishouden krijgt in november en december 190 euro

Elk huishouden krijgt in november en december 190 euro

Vanaf 1 januari lagere energierekening door verruimd prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand.

Voordeliger plafond elektriciteit

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het tijdelijke prijsplafond besloten dat het maximumtarief voor elektriciteit wordt verlaagd tot € 0,40 per kWh. Dat was eerder € 0,70. Daarnaast wordt het elektriciteitsverbruik dat onder het prijsplafond valt verhoogd van 2.400 kWh tot 2.900 kWh. Dat betekent dat een groter deel van het elektriciteitsverbruik onder het plafond valt en dat huishoudens en andere kleinverbruikers daar minder voor betalen. Met deze invulling blijft de prikkel om energie te besparen bestaan en sluit het plafond beter aan bij huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp en daardoor meer elektriciteit en minder gas gebruiken.

De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw. Een huishouden met een gemiddeld verbruik heeft in 2023 in totaal zo’n € 2.500 voordeel van het prijsplafond. In 2021 was het gemiddelde verbruik van een huishouden 1.200 m3 gas en 2.460 kWh elektriciteit (CBS).

Kleinverbruikers

Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Het kabinet gaat daarnaast een gerichte compensatieregeling uitwerken voor het energie-intensieve mkb.

Warmte

Ook huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaan profiteren van het prijsplafond. Het tarief wordt gekoppeld aan het prijsplafond voor gas en wordt € 47,39 per gigajoule warmte. Tot welk verbruik het prijsplafond geldt en de uitvoering van het plafond voor warmtenetten wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Omdat het prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruik maken van blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter 1 aansluiting zitten, onderzoekt het kabinet ook of er alternatieve mogelijkheden zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen.

Vaste korting in november en december

Het prijsplafond wordt op 1 januari 2023 ingevoerd. Om huishoudens begin deze winter al te helpen ontvangen huishoudens en andere kleinverbruikers in november en december een vaste korting van € 190 per maand op de energierekening. Deze compensatie is voor alle kleinverbruikers hetzelfde en wordt verrekend via de energieleveranciers.

Subsidie voor energieleveranciers

De energieleveranciers ontvangen een vergoeding voor het energieverbruik dat onder het plafond valt. Deze vergoeding wordt volledig ingezet om de energieprijzen voor de consument en andere kleinverbruikers te verlagen. Hierdoor komt de steun terecht bij de huishoudens en andere kleinverbruikers en voorkomt het kabinet dat energieleveranciers zelf in financiële problemen komen door de uitvoering van het plafond. De totale kosten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven worden de totale kosten van het prijsplafond en de tegemoetkoming in november en december geschat op zo’n € 23,5 miljard.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Steeds meer mensen en bedrijven worden geraakt door de ongekend hoge energieprijzen. Met een prijsplafond helpen we om de lasten te verlichten en hebben mensen meer zekerheid. We hebben bij de uitwerking van het prijsplafond ook rekening gehouden met huishoudens die verwarmen met een (hybride) warmtepomp of zijn aangesloten op een warmtenet. Daarom gaat het verbruiksplafond voor elektriciteit omhoog en het tarief omlaag, en komt er een prijsplafond voor warmtenetten. Dankzij de grote inzet van de energieleveranciers kan het prijsplafond al per 1 januari worden ingevoerd.”

Gemeenten gaan experimenteren met hybride warmtepomp

Gemeenten gaan experimenteren met hybride warmtepomp

Veertien nieuwe proefgemeenten, die gaan experimenteren met het van het aardgas af halen van woningen, kiezen er vooral voor om dat in stappen te doen. De meeste gemeenten willen hiervoor de hybride warmtepomp inzetten in combinatie met isolatie van woningen. Later moeten de huizen dan nog energiezuiniger worden gemaakt, zodat ze helemaal van het gas kunnen.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de nieuwe proefgemeenten vandaag aangewezen. Het gaat om Almelo, Barneveld, Coevorden, De Bilt, Eindhoven, Enkhuizen, Haarlem, Leeuwarden, Leusden, Peel en Maas, Schiermonnikoog, Súdwest-Fryslân, Vlissingen en Westerkwartier. Het is de bedoeling dat andere gemeenten van deze projecten kunnen leren.

Een hybride warmtepomp verwarmt het huis in principe op elektriciteit. Maar als het te koud wordt, gebruikt de installatie ook gas om bij te verwarmen. Het gasverbruik is echter veel lager dan bij een gewone cv-ketel.

Uit eerdere proeven is gebleken dat vooral oudere huizen moeilijk in een keer van het gas af kunnen. De kosten zijn dan vaak te hoog. Daarom is er voor de derde en laatste ronde proefprojecten gekozen om vooral te kijken naar gemeenten die stapsgewijs van het gas af willen. Voor de 14 gemeenten is 50 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dat geld kan worden gebruikt om de onrendabele top van de kosten te financieren. 

Om de uitstoot van CO2 terug te dringen wil het kabinet dat in 2050 alle woningen van het aardgas zijn. In plaats daarvan moeten de huizen worden aangesloten op duurzamer energiebronnen. Dat kan elektriciteit zijn, opgewekt door zonnepanelen en windmolens, of bijvoorbeeld een warmtenet, dat restwarmte van industrie of een centrale naar woningen brengt. In 2030 moeten al 1,5 miljoen woningen van het gas zijn.

Voor het eerst meer stroom opgewekt met zonnepanelen en windturbines dan verbruikt

Ontwerp zonder titel 49

Voor het eerst is er in Nederland een groot deel van de dag meer elektriciteit opgewekt met zonnepanelen en windturbines dan er is verbruikt. Door de kracht van de zon en vooral de wind bereikte de productie van zon- en windenergie vandaag enige tijd ruim 15.000 megawatt, meer dan 100 procent van het totale stroomverbruik van dat moment.

Tussen ongeveer 11.00 en 16.30 uur was de elektriciteitsproductie hoger dan het verbruik. Daardoor ontstond een unieke situatie: voor het eerst zakte de stroomprijs zo ver onder 0 dat sommige mensen betaald kregen om stroom te gebruiken.

Energiebedrijf Zonneplan berekende gisteren al op basis van modellen dat een kilowattuur op het hoogtepunt, tussen 12.00 en 15.00 uur, -0,18 euro zou kosten, inclusief belasting.

Gratis stroom
Stroom was dus een aantal uren gratis. Sommige gebruikers kregen zelfs geld toe als ze de stekker in het stopcontact staken. Daarvoor moest je dan wel een ‘dynamisch’ contract hebben. De meeste Nederlanders hebben een energiecontract met een vaste prijs, waardoor zij niet konden profiteren van de situatie.

Het is eerder voorgekomen dat de inkoopprijs van stroom negatief was, maar door de energiebelasting en de opslag duurzame energie bleef de prijs voor de consument altijd boven de 0 euro. Vandaag werd er zoveel wind- en zonnestroom opgewekt dat de prijzen onder de 0 bleven.

‘Goede dag voor het milieu’
Behalve in Nederland waren in Europa alleen in België de stroomprijzen grotendeels negatief. Daar zakte de prijs minder ver onder de 0. “Dit geldt alleen in Nederland en België, omdat we hier veel zonnepanelen hebben”, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. “In Duitsland zijn bijvoorbeeld meer kerncentrales, die je niet even uit kunt zetten. De kolencentrales in Nederland zijn vandaag wel uitgezet, net als de meeste gascentrales. De energiecentrales produceren dagelijks ongeveer 25 procent van de CO2-uitstoot in Nederland, dus een dag als vandaag is goed voor het milieu.”

Een deel van het overschot aan stroom wordt geëxporteerd, maar niet alles. “Het netwerk kan niet het volledige overschot exporteren, de grenskabels kunnen dat ook nog niet aan.”

Overigens was de unieke situatie niet voor iedereen goed nieuws, zegt Visser. “Er zijn ook mensen die vandaag geen geld krijgen voor hun zonnepanelen-opbrengst, omdat de omvormers uitvielen. Dat gebeurt als het netwerk overbelast dreigt te raken. Woon je in een wijk waar veel zonnepanelen op de daken liggen, dan kun je pech hebben juist vandaag niets te verdienen.”

Levering zonnepanelen stagneert door tekort aan omvormers

2

Huishoudens die zonnepanelen op hun dak willen, moeten geduld hebben. Door een tekort aan omvormers is de wachttijd lang. Zonnepaneelleveranciers kunnen de grote vraag niet aan en moeten soms hun prijs verhogen.

Bedrijven die zonnepanelen installeren, hebben momenteel goud in handen vanwege de hoge energieprijs. Nederlandse huishoudens investeren in groten getale in gratis stroom, omdat fossiele brandstoffen zo duur zijn geworden.

Nederland is mede dankzij de salderingsregeling (je mag de stroomopbrengst wegstrepen tegen het verbruik) de snelstgroeiende markt van Europa. Het aantal huizen met zonnepanelen op het dak groeit richting de 2 miljoen, dat is bijna een op de vier woningen.

Omvormers essentieel
De vraag was al hoog, maar die is dankzij de structureel hoge energieprijzen verder gestegen”, zegt marktonderzoeker Steven Heshusius van Dutch New Energy Research. Normaal gesproken is er een seizoenseffect als de zon in het voorjaar meer gaat schijnen, maar de vraag is nu echt geëxplodeerd. Er lijken genoeg zonnepanelen te zijn, maar de aanvoer van omvormers is een probleem, omdat daar chips in zitten die regelen dat de stroom van het zonnepaneel wordt omgevormd naar de stroom die uit het stopcontact komt. De grondstoffen voor chips zijn schaars en dan ontstaat er een tekort.”

Het resulteert in langere wachttijden voor consumenten. ,,De afgelopen jaren konden wij zonnepanelen binnen zes weken na aanvraag installeren”, zegt Maartje van Engelen van leverancier Sungevity. ,,Bij een normaal zonnepanelensysteem dat niet met schaduwvorming te maken heeft, is dat nu tien weken. Systemen met omvormers per paneel leggen we nu pas na veertien weken. We hoeven geen hogere prijzen te rekenen, maar informeren onze klanten wel over de langere wachttijden.”

Versnellen van elektrificatie in de industrie is een topprioriteit

3

Vandaag is de Routekaart Elektrificatie toegelicht aan de Tweede Kamer. Het Coalitieakkoord zet fors in op het stimuleren van het aanbod hernieuwbare energie. Het is belangrijk om de vraag naar duurzame elektriciteit ook te vergroten, zodat investeren in duurzame opwek aantrekkelijk blijft. Industriële elektrificatie is daarin cruciaal; de industrie maakt vaak nog gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Elektrificatie in de industrie kan op korte termijn 9 tot 20 Mton CO2-emissiereductie opleveren. Tegelijkertijd zal de industrie alleen elektrificeren als er voldoende duurzame elektriciteit beschikbaar is. De overheid is nodig om hier beleid op in te richten.

Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter Energie-Nederland: “Om de doelen van 2030 binnen bereik te houden, is versnellen van elektrificatie in de industrie een topprioriteit. De Routekaart Elektrificatie geeft duidelijk weer wat hiervoor nodig is. We roepen het kabinet op hier snel mee aan de slag te gaan. Het is tijd voor actie”.

Tijdens de technische briefing is onder de aandacht gebracht wat nodig is om de omslag naar elektrificatie in de industrie te maken. De Routekaart Elektrificatie biedt hiervoor een stappenplan:

Stel heldere beleidsdoelen en maak de instrumenten passend voor industriële elektrificatie.
De industrie zou tot 2030 minimaal 30 TWh moeten elektrificeren. De huidige subsidies (SDE++) zouden meer ruimte moeten geven aan elektrificatie van de industrie. Om doelstellingen voor 2030 te realiseren, moet deze impuls er in de komende twee jaar komen.
Ontwikkel opwek en flexibiliteit, in samenhang met de industriële vraag.
Ontwikkel in elk geval 10 GW extra aan wind op zee voor 2030. Tref voorbereidingen voor 26 tot 46 GW extra in 2050. Voor een gelijkmatige ontwikkeling van de opwek en vraag is een nationaal borgingsmechanisme nodig dat zekerheid geeft voor beide sectoren.

Versnel de opschaling van de transportinfrastructuur.
Tot 2030 moet met spoed aan meer transportcapaciteit voor elektriciteit en waterstofinfrastructuur worden gewerkt. Uiterlijk in 2022 zijn beslissingen nodig over aanvullende grootschalige verzwaring van de elektriciteitsnetten en verdere versterking van de landelijke waterstofinfrastructuur tot een landelijke backbone. Daarom pleit de routekaart voor kortere vergunningstrajecten voor elektrificatie- en infrastructuurprojecten, betere en veilige uitwisseling van data.
Ontwikkel een programmatische aanpak van innovaties en kennisverspreiding.
Innovatie, opschaling en verlaging van risico’s en kosten zijn een essentieel onderdeel van de route naar de benodigde schaal van elektrificatie. Dit vereist een programmatische aanpak van innovaties met een grotere inzet op elektrificatie, organiseren van kennisuitwisseling tussen bedrijven en het opleiden van voldoende technisch gekwalificeerde mensen.

bron: Energie-Nederland.nl

NIO wil Europa veroveren

NIO wil Europa veroveren

NIO wil wereldwijd concurreren: de Chinese e-car maker wil verschillende Europese landen betreden. Is hier serieuze concurrentie?

NIO is een van de grote Chinese groepen voor elektrische auto’s en presenteerde in december zijn nieuwe elektrische sedan. Hij zou een actieradius hebben van meer dan 1000 kilometer, meer dan Tesla en vergelijkbaar met een nieuw onderzoeksvoertuig dat Mercedes zojuist heeft gepresenteerd . Het hoogtepunt: in plaats van opladen, wordt de batterij eenvoudig vervangen. In tegenstelling tot opladen gaat dit net zo snel als tanken aan de pomp.

Een volledig nieuw laadconcept
Een kleine boordcomputer in de auto kondigt aan: “Hier gaan we. De elektrische batterij wordt vervangen. Het zal een beetje schokken, maar maak je geen zorgen.” Alles gaat automatisch, de auto rijdt vanzelf het wisselstation binnen: een doos als een klein tankstation, alleen zonder pomp. De auto parkeert zichzelf zo nauwkeurig dat de machine – die van onder uit de grond komt – de lege batterij uit de auto kan halen en de nieuwe kan plaatsen. Dat duurt ongeveer vier minuten.

Ondertussen kan de 35-jarige autobezitter Zhai Manhua ontspannen in de auto blijven zitten. een beetje zoals in de wasstraat. “Ik kan de batterij vier keer per maand gratis verwisselen”, zegt Zhai. “Ik rijd elke dag naar mijn werk, zo’n 40 kilometer per dag, dus vier keer per maand wisselen is voldoende.” Soms in het weekend, als ze op excursie gaat, kan het 200 kilometer per dag zijn. “Dan vervang ik meteen de batterij.”

Alleen al in Shanghai heeft NIO binnen drie jaar 50 van dergelijke batterijwisselstations opgezet. Er zijn er ongeveer 700 in het hele land en er zijn plannen om er nog meer toe te voegen – niet alleen in China, maar ook in Europa.

Luchtfoto’s laten zien dat Nederlanders 2 miljoen daken kunnen vergroenen

Luchtfotos laten zien dat Nederlanders 2 miljoen daken kunnen vergroenen

Nederlandse schuren, garages en uitbouwtjes hebben ruimte voor zeker 21 miljoen vierkante meter aan groene daken op zo’n twee miljoen plekken. Dat blijkt uit een inventarisatie door Readar in opdracht van Natuur & Milieu en Het Groene Loket.

Readar bracht op basis van luchtfoto’s in kaart hoeveel grijze daken Nederland nog heeft. Daarbij keek het bedrijf naar daken tot 20 vierkante meter. Daken van deze omvang kunnen door particulieren zelf gemakkelijk van een tapijt met sedumplanten worden voorzien. Dat stellen de natuurorganisaties, die deze zomer een campagne zijn gestart.

Begroeide daken houden regenwater vast, waardoor overstort van het riool wordt voorkomen. Ook maken ze de omgeving groener, dragen bij aan de biodiversiteit, houden gebouwen in de zomer koeler én dempen geluid.

Langzaamaan wordt in Nederland de waarde van een groen dak ingezien, aldus Kees Hendriks, groendakexpert van Wageningen University & Research, eerder tegen NU.nl. Steden worden dan ook steeds heter: in grote steden als Amsterdam en Utrecht is het in de zomer zo’n 7 graden warmer dan in buitengebieden. Bovendien zijn buien intenser, waardoor wateroverlast vaker voorkomt.

Groene daken fungeren bij hevige regenval als een spons. Daarbij houden de substraatlaag, oftewel de onderlaag van het groene dak, en de plantwortels het water vast. Mede daarom zijn er steeds meer gemeenten en andere overheden die bewoners subsidie verstrekken voor het aanleggen van een sedumdak